Gonzalo Casino - resultats de cerca

Si aquests resultats no són els desitjats, per favor realitza altra cerca
Gonzalo Casino: «L’escepticisme és una obligació per al periodista»

Informar sobre investigació biomèdica no és una tasca senzilla. D’una banda, els equips d’investigació han de ser capaços d’explicar els seus resultats de manera coherent i comprensible. D’altra, els periodistes han d’interpretar aquestes dades i estadístiques que publiquen els investigadors en les revistes científiques i

Reptes del periodisme científic
La conquesta del lector

Els reptes del periodisme científic passen per fer front a un entorn canviant i competitiu per a la premsa escrita on les condicions ambientals amenacen la supervivència de la divulgació.