Aida Gómez-Robles
Investigadora postdoctoral al Laboratori de Neurociència Evolutiva de la Universitat George Washington (EUA). Va realitzar la seua tesi doctoral sobre paleoantropologia al Centre Nacional d’Investigació sobre l’Evolució Humana (Burgos, Espanya). La seua investigació actual se centra en l’estudi de l’evolució cerebral en ximpanzés i humans, particularment en l’evolució de la plasticitat cerebral en la nostra espècie.

Les especialitzacions en l’anatomia del cervell humà responsables dels nostres trets cognitius i conductuals únics han evolucionat en un període de temps molt curt.

0