Albert Masó, Jaume Sosa

El mes de juny de 1999 morí, a l'edat de 91

0