Alberto Gomis
President de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat d’Alcalá (Madrid).
làmina Real Sociedad Española de Historia Natural

La Real Sociedad Española de Historia Natural, l'associació científica privada més antiga d'Espanya, celebra en 2021 el seu 150 aniversari.
0