Alejandro Martínez-Abraín

Investigador del Grup d’Investigació en Biologia Evolutiva (GIBE) i professor contractat-doctor en l’àrea d’Ecologia de la Facultat de Ciències de la Universitat de la Corunya (Espanya). Graduat en Ciències (biologia i geologia) per la Universitat d’Acàdia (Nova Escòcia, Canadà) i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a gestor d’espais naturals per a l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana i ha estat investigador postdoctoral del CSIC. Ha realitzat estades d’investigació al Regne Unit, Estats Units i Mèxic.

Des de mitjan anys vuitanta fins ara, la biologia de la conservació s’ha escindit en dos camps quasi independents: la gestió i l’ecologia de la conservació. Hem assistit a la recuperació de les espècies amenaçades de gran envergadura i a la disminució de les petites i comunes.
0