Alexandre Mestre

Investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya) i del Departament de Biologia de la Concordia University de Mont-real (Canadà). La seua investigació se centra en l’ecologia i l’evolució d’espècies simbionts. Durant el seu postgrau i doctora en la Universitat de València, va investigar la segregació espacial com a mecanisme de coexistència en els àcars de les plomes i els patrons poblacionals d’associacions simbiont-amfitrió coinvasores. En l’actualitat s’ocupa de l’aplicació de la teoria de metapoblacions i metacomunitats per a entendre les dinàmiques eco-evolutives dels simbionts i, en termes generals, d’espècies que viuen en hàbitats discrets i efímers.

Els enemics naturals estan entre els principals impulsors de les dinàmiques de biodiversitat pero, de vegades, produeixen greus pèrdues en la majoria de les quals els humans estan involucrats.

0