Álvaro Moreno
Catedràtic de Filosofia de la Ciència a la Universitat del País Basc (UPV/EHU), és creador del Grup de Recerca sobre Filosofia de la Biologia i la Cognició (IAS-Research Group). És autor de més de 150 publicacions científiques (incloent-hi dues monografies i quatre volums editats) i de gairebé tants treballs en congressos nacionals i internacionals. És especialista en filosofi a de la biologia, vida artificial, sistemes complexos i ciència cognitiva, i les seues àrees d’interès van des de la filosofi a de la biologia i la filosofi a general de la ciència, fins a l’estudi dels sistemes complexos, l’autoorganització, la vida artificial i l’origen de la vida i de la cognició.

El problema de l’origen de la vida no es pot explicar apel·lant exclusivament als mecanismes de l’evolució darwiniana, com un gran nombre d’experts tendeix a pensar, sinó que requereix un profund canvi de perspectiva.
0
Què és la vida?

«En què és menys admissible intentar fer una cèl·lula que cercar la síntesi d’una molècula?» es preguntava fa quasi un segle el biofísic francès Stéphane Leduc. Avui es té la impressió que la recerca de la síntesi de vida al laboratori és una qüestió científica totalment nova. Tanmateix, des de final del segle XIX, diversos autors compromesos en la lluita contra el vitalisme estaven convençuts que la comprensió total de la vida prové de la seua síntesi artificial.
0