Andrés Gomberoff

Vicerector de Recerca i Doctorat. Universitat Andrés Bello (Santiago de Xile).

Aurora Valero. Matèria i espai, 2011

Paul Dirac buscava la bellesa a través de la física. Tenía una visió esteticista de la ciència.

0