Andrés Martínez-Maldonado
Investigador en el Laboratori de Psico­fisiologia de l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’Hospital 12 de Octubre (àrea neurociències-addiccions) de Madrid (Espanya), on ha contribuït a implementar complements terapèutics basats en noves tecnologies com la realitat virtual, per a avaluar les repercussions del procés terapèutic en l’activitat cerebral.
alcohol

Els tractaments per a la dependència de l'alcohol amb més èxits són els multidisciplinars, que inclouen dimensions psicològiques, sociològiques i mèdiques. S'ha de considerar la recuperació com la culminació d'un procés de canvi.
0