Andreu Palou

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia. Universitat de les Illes Balears.

96-55

© M. Lorenzo Les recomanacions generals sobre la dieta no s’adeqüen a escala individual. Sense deixar de banda els beneficis d’una dieta equilibrada i saludable,

0
98-55

© M. Lorenzo El futur de l’alimentació és la nutrició personalitzada, és a dir, dietes intel·ligents dissenyades d’acord

0