Àngel Romo
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barce- lona. Actualment, és científic titular del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) adscrit a l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona) (Espanya). Ha estat explorador i estudiós de la biodiversitat de les plantes i de les comunitats vegetals de les muntanyes mediterrànies. En l’actualitat, indaga sobre les arrels i fronteres de la il·lustració científica.

No s'han trobat publicacions.