Antoni Martínez

Director general de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

76-73

IREC El 2008 va néixer l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya (IREC) com una forta aposta per

0