Amparo Verdú Vázquez

Centre Valencia d’Estudis del Regadiu. Universitat Politècnica de València.

Els investigadors de les hortes valencianes solen trobar-se davant un material cartogràfic dispers, poc precís i de vegades, massa antic. Tampoc els organismes públics ni les comunitats de regants solen disposar de plànols detallats de la infraestructura de canalitzacions.
0