Bernabé Moya

Botànic. Director del Departament d’Arbres Monumentals, IMELSA – Diputació de València.

Xiprers del projecte CypFire

Les dades arreplegades pel Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS) en cinc països de la regió mediterrània del sud de Europa (Portugal, Espanya,

0