Blanca Pérez Ferrer
Blanca Pérez Ferrer. Historiadora de l’art i comissària d’art generatiu, videojocs i nous mitjans. Games Academy, Universitat de Falmouth (Regne Unit).

The Painting Fool pot considerarse un pioner en el camp de la intel·ligència artificial aplicada a la creativitat i a la pintura.
0