Mònica Bolufer 3POSTS

Professora titular del Departament d’Història Moderna. Universitat de València.

Guido Reni. Caritat, ca. 1630.

En aquest article Mònica Bolufer explora en els textos mèdics divulgatius i la literatura de ficció del segle XVIII els orígens del model de maternitat totalitzant.

0