Brendan Killeen

Redactor de Senyals. Agència Europea de Medi Ambient.

Enviant senyals des d’Europa

La tasca fonamental de l’Agència Europea de Medi Ambient és «vigilar» el medi ambient a Europa. Com comunicar a una audiència potencial que supera els 500 milions el resultat d’aquesta feina?

0