Carlos Cano-Barbacil
Enginyer Ambiental i de l’Energia, i estudiant en el Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la Universitat de Girona. El seu treball se centra a avaluar els impactes de l’alteració hidrològica sobre la ictiofauna ibèrica.

El coneixement de les espècies endèmiques del territori és necessari per a abordar qüestions ecològiques i, així, protegir la nostra particular i valuosa fauna aquàtica.
0