Carlos Castrodeza

Professor titular d’Epistemologia. Departament de Lò­gica i Filosofia de la Ciència. Universidad Complutense de Madrid.

58-67

© A. Ponce & I. RoviraMalgrat la demagògia, mai no n'hi haurà prou per a tothom. Les desigualtats es van

0