Carlos Berzosa

Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

Foto: M. LorenzoPossiblement la diferència més notable entre les nostres universitats i les anglosaxones és la importància que s’hi presta

0