Carmen Armero

Professora titular del departament d’Estadística i Investi­gació Operativa. Universitat de València. Membre de la Xarxa Nacional de Bioestadística Biostatnet.

persones metro estadística medicina

Si la principal eina de generació de coneixement mèdic es basa en l’observació de col·lectius de persones (mostres d’una població) de les quals voldrem aprendre (fer inferència), es fa clar el nexe entre l’estadística i la medicina.
0