Clara García Ripollés

Doctorand de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València.

Tan sols els habitants més ancians de les comarques de l’interior de la nostra comunitat recorden els grans ocells que sobrevolaven el cel dels

0