Conxita Arenas
Professora titular del Departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona.
Drosophila subobscura

Les inversions cromosòmiques l’espècie Drosophila subobscura són bons indicadors del canvi climàtic.
0