Conxita Arenas
Professora titular del Departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona.
Drosophila subobscura

Document sobre com les inversions cromosòmiques l’espècie Drosophila subobscura, l’estudi de les quals ha revelat que són bons indicadors del canvi climàtic i també útils per estudiar com els organismes s’hi poden adaptar.
0