Cristina Junyent
Doctora en Biologia, redactora freelance (Barcelona).
Entrevista a Phillip Tobias

El professor Phillip Valentine Tobias és un dels membres més reconeguts de la comunitat paleoantropològica internacional. Això vol dir que estudia els humans antics

0
48-21

En «Història del pensament biològic», els autors ens transmeten la curiositat pels antecessors, el seu coneixement i les seues interpretacions.
0