Chet C. Sherwood

Professor d’Antropologia, membre del Centre per a l’Estudi Avançat de la Paleobiologia Humana i co-director de l’Institut Ment-Cervell de la Universitat George Washington (EUA). És autor de nombrosos articles científics sobre l’evolució del cervell i les seues implicacions en primats i altres mamífers. Ha realitzat, entre d’altres, estudis comparats dels processos del desenvolupament neocortical d’humans i grans simis.

Les especialitzacions en l’anatomia del cervell humà responsables dels nostres trets cognitius i conductuals únics han evolucionat en un període de temps molt curt.

0