Daniel Benito

Conservador del Patrimoni Cultural, Departament d’Història de l’Art, Universitat de València.

06-53

Quan Déu va crear l’univers i el va sembrar d’esplendoroses meravelles, el va fer tan bell que li va

0