Daniel García-Costa
Investigador en el Departament d’Informàtica de la Universitat de València (Espanya) i estudiant de doctorat en el programa de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Computació i membre de l’Intelligent Data Analysis Laboratory (IDAL).

La ciència ciutadana produeix una comunicació bidireccional que millora l’alfabetització científica de la societat
0