Daniel Moya

Professor ajudant doctor del Departament de Producció Vege­tal. Universitat de Castella-la Manxa.

El sòl es pot veure afectat

Es recuperaran amb el pas del temps les poblacions naturals, les seues propietats abiòtiques i l’economia i la societat de la zona afectada? Aquesta és la pregunta que transcendeix després de cada incendi.
0