Daniel Genís i Mas
El somni de la raó (científica) provoca monstres (literaris)

La raó il·lustrada i la imaginació romàntica van ser vistes com dues maneres oposades de concebre l’art i la vida. Ara bé, amb la perspectiva que ens atorga la història, sembla difícil entendre l’una sense l’altra. Com si els malsons de la ciència no fossin en el fons altra cosa que l’aliment dels monstres romàntics. Aquest article analitza l’evolució de la narrativa fantàstica i el naixement de la narrativa científica en el segle xix, i l’enfrontament entre allò racional i allò sobrenatural.

0