David Nualart

Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona.

© Mètode Durant els darrers 25 anys s'ha produït un creixement espectacular de l'activitat dels mercats financers. Mathematics in the Financial Market. We present an introduction

0