Dominique Maingueneau

Catedràtic de Ciències del Llenguatge a la Uni­versitat París-Sorbona. Des de fa dècades, la seua investigació està centrada en la lingüística francesa i l’anàlisi del discurs. Alguns dels seus llibres més recents són Discours et analyse du discours (Armand Colin, 2014) i, amb J. Angermuller i R. Wodak, The discourse studies reader. Main trends in theory and analysis (John Benjamins, 2014).

La preservació d’una pluralitat d’espais de producció científica fonamentats en una pluralitat de llengües esperona més la creativitat que un espai únic i homogeni.
0