David Rossell

Professor del departament d’Estadística. Universitat de Warwick (Regne Unit).

dades massives cern

Repassarem alguns casos reeixits i il·lustrarem com poden ajudar els principis de l'estadística a obtenir una informació més fiable de les dades. També abordarem els reptes actuals que requereixen estudis metodològics dinàmics.
0