Edelia Villarroya

Professora titular del departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics i directora del Màster Universitari Internacional en Migracions i del doctorat de Mobilitat Humana. Universitat de València.

L’impacte social de la mobilitat humana

Aquest article reflexiona sobre el balanç de costos/beneficis de la mobilitat humana en les societats, tant emissores de població com receptores, i en les persones que les componen.

0