Enrique Murgui

Jardí Botànic de la Universitat de València.

el Jardí Botànic i els ocells

Aquest article defensa la necessitat de protegir els elements especials i fauna trobats en parcs i jardins que conviuen de manera artificial o natural amb les estructures urbanes de la ciutat.
0