Enrique Perdiguero Gil
Departament de Salut Pública. Història de la Ciència i Ginecologia. Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Suposada gratuïtat, nous models de negoci, protecció dels drets d’autor i permisos de reutilització dels continguts publicats en obert. Aquestes són les claus de les publicacions adherides al moviments d'accés obert.
0
62-59

Health and the Mass Media: Institutional sanitary propaganda in Spain in the 1920s and 30s. During the nineteen-twenties and thirties

0