Eudald Carbonell

Investigador de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona (Espanya). Director general de la Fundació Atapuerca. Prehistoriador especialista en evolució humana i tecnologia lítica.

Els humans anatòmicament moderns representem una síntesi evolutiva, biològica i cultural del nostre gènere. La genètica ens ha permès contrastar l’existència de multitud d’hibridacions de les pobla­cions que van viure i conviure amb Homo sapiens fora d’Àfrica.
0