Eulàlia Bosch

Professora de Filosofia i curadora de l’exposició «Freqüèn­cies». Barcelona.

10-67

«Freqüències és un homenatge als elements de la taula periòdica, actors principals de l’univers. Em

0