Francisco Dasí

Departament de Farmacologia. Facultat de Farmacia. Universitat de València.

Genoma i salut

La teràpia gènica és una nova estratègia terapèutica basada en la modificació genètica de les cèl·lules. Aquest pocediment es presenta com una promesa terapèutica amb un gran potencial d'ús en tot tipus de patologies.

0