Fèlix Bosch

Director de la Fundació Dr. Esteve i professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra, Barce­lona.

La disponibilitat d’analgèsics per al tractament de la majoria d’afeccions doloroses ha demostrat ser insuficient per aconseguir alleujar adequadament el dolor. Aquest símptoma continua present amb una prevalença exageradament alta entre la població general.

0