Fernando Juan García

Departament de Física Aplicada, Universitat Politècnica de València.

sensors de monitorització

La preocupació per les condicions climàtiques de les obres d’art és cada vegada major. L'article analitza el cas de la cúpula renaixentista de la catedral de València.

0