Fernando T. Maestre

Doctor en Biologia per la Universitat d’Alacant, és catedràtic d’Ecologia en la Universitat Rey Juan Carlos (en excedència) i investigador distingit en la Universitat d’Alacant, on dirigeix el Laboratori d’Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global. És especialista en l’ecologia de les zones àrides, la desertificació i els impactes del canvi climàtic en aquests ecosistemes.

Les zones àrides són territoris amb una gran biodiversitat. Donat el creixement d'aquestes pel canvi climàtic, és essencial conèixer en profunditat la seua estructura i funcionament.
0

Els articles d'aquest monogràfic pretenen ajudar a comprendre la importància de les zonesàrides i la necessitat que el seu desenvolupament vaja de la mà de la salvaguarda dels seus recursos.

0