Ferran García-Oliver

Historiador. Autor d’En la vida d’Ausiàs Marc (Ed. 62).

Ens l’imaginem amb una nitidesa cinematogràfica. L’home cavalca per damunt l’arena de la platja en rompre el dia. Capcot i sondrollant als vaivens del

0