Francisco García Olmedo

Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Politécnica de Madrid i autor dels llibres La tercera revolución verde (Debate, 1998) i Entre el placer y la necesidad. Claves para una dieta inteligente (col·lecció Drakontos, Editorial Crítica, 2001).

Els sentits del gust i de l’olfacte són instruments que contribueixen a modular la gana, en tant que des d’una perspectiva evolutiva, es pot conjecturar que la sensació de plaer alimentari va haver de sorgir de la necessitat de distingir en la variada oferta de la naturalesa els elements òptims i sans dels perjudicials i fins i tot verinosos.
0