Francesca Segura

Catedràtica de Geografia física. Departament de Geografia de la Universitat de València.

desembocadures fluvials

A les costes mediterrànies calcàries les cales són petites raconades que es troben per tot arreu. Són desembocadures fluvials envaïdes per la mar i retreballades pels processos càrstics i marins.

0