Francisco Etxeberria
Professor de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat del País Basc (Espanya). Les seues línies d'investigació actuals se centren en la tafonomia, l'antropologia forense de la Guerra Civil Espanyola, els drets humans i el dret internacional humanitari.
cervells de la Pedraja

Les ciències forenses possibiliten l'obtenció de proves formals aplicables a les reivindicacions de la memòria històrica. A Espanya, l'estudi dels cervells de Pedraja ha permès conèixer la veritat vuitanta anys després.
0