Francisco J. Martínez

Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC), Universitat Autònoma de Barcelona.

99portada-48

En l’àmbit de la medicina, la idea del pillet descansava sobre la noció llavors estesa de «degeneració de

0