Frederic Casals

Secció de Fauna Silvestre. Departament de Producció Animal, ETSEA. Universitat de Lleida.

Als nostres rius habita una fauna rica i diversa que compta amb un gran nombre d'espècies, però la seua conservació és cada cop més difícil.

0