G. Bonanno

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, Unità di Palermo, Itàlia.

Modelatge econofísic de mercats financers

A finals dels noranta, un grup de físics van proposar analitzar els mercats financers i els sistemes socials amb ferramentes i mètodes propis de la física teòrica i la física estadística.

0