Gil -Manuel Hernàndez

Professor titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

Sant Antoni

[caption id="attachment_8743" align="alignleft" width="250"] Mario Rabasco[/caption] Al si de la modernitat la festa s’ha convertit en celebració reflexiva de la identitat, porta d’accés a la

0