Gabriel Navarro

Facultat de Matemàtiques, Universitat de València.

El matemàtic continua essent el més desconegut dels científics. És veritat

0